Contact Us

Our Location

Bikonur
Bikonur
Hrusovska 52
821 07 Bratislava
Slovensko
IČO: 44648413 DIČ: 2022809789
IČ DPH: SK2022809789 podľa §4
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 57618/B

View Google Map
Telephone
+420 603 944 776

Contact Form